Осоронофрис Камп

Кратка историја на Редот

Кратка историја на Редот

AD VERITATEM IXo ORDO TEMPLI ORIENTIS е Иницијантско Тело составено од мажи и жени кои ги прифатија принципите на Книгата на Законот, која беше пренесена од Алистер Кроули (1875-1947) во Каиро, Египет 1904 е.в. Комуникацијата беше остварена со Интелигенција која се претстави себе си како Аиваз, пратеник на хиерархијата која господари со нашиот вид. Книгата прогласува…

Read more

Иницијација

Иницијација

Структурата на О.Т.О., како што е случај со Масонството и древните школи на мистерии, е базирана на постапни серии на иницијации или степени, повеќето од кои се изведуваат церемонијално. Во тие Ритуали О.Т.О. го подучува кандидатот со алегории и симболи за длабоките мистерии на Природата и така му помага да го открие својот вистински Идентитет. Иницијациското…

Read more

Членство во Редот

Членство во Редот

ОТО е активен, со променлив степен, во 58 земји.  Приватност Членството во ОТО е приватно, во таа смисла што имињата и адресите не се даваат на никого; ова важи и за службениците на О.Т.О кои не смеат да даваат никакви информации за еден член без негова дозвола. Разбираме потврда или одрекнување на припадноста на Редот пред…

Read more

Liber CI

Отворено писмо до оние кои би сакале да му се придружат на Редот Во кое се наброени обврските и привилегиите. Овие прописи стапуваат во сила во било која област каде членството на Редот има повеќе од илјада души. BAPHOMET XI° Послание од БАФОМЕТ до Sir George Macnie Cowie, Многу Славниот и Многу Илуминираниот Понтиф и Епопт…

Read more

LIBER LII: „Манифестот на О.Т.О.“

LIBER LII: „Манифестот на О.Т.О.“

за првпат е печатен околу 1912 e.v., а повторно во THE EQUINOX, Vol. III, No. 1, 1919 e.v. Репринтот е објавен во THE EQUINOX, Vol. III, No. 10, 1986 e.v. МАНИФЕСТОТ НА О.Т.О е прифатен и како А.’. А.’. публикација, но не е класиран. МАНИФЕСТ НА О.Т.О. МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА, ВИСТИНА: ПОЗДРАВ НА СИТЕ ТОЧКИ ОД ТРИАГОЛНИКОТ:…

Read more