Осоронофрис Камп

Книга на Законот

Книга на Законот

Liber AL vel Legis sub figura CCXX КАКО ШТО Е ПРЕДАДЕНА ОД XCIII = 418 НА DCLXVI AN IXII SOL IN ARIES MARCH 21, 1938 E.V. ПРИВАТНО ИЗДАДЕНА ОД О.Т.О. BCM /ANKH 188 HIGH HOLBORN, LONDON W.C.1.   Поглавје I 1. Хад! Манифестација на Нуит. 2. Разоткривање на небесната заедница. 3. Секој маж и секоја жена…

Повеќе...

Liber Oz

“Прави што ти е волја и тоа нека биде цел Закон. -AL I.40 “ти немаш право освен да ја вршиш својата волја. Прави го тоа, и никој нема да ти каже не.” – AL I.42-43 “Секој маж и секоја жена е ѕвезда!” -AL I.3 1. Човекот има право да живее по својот сопствен закон- да живее…

Повеќе...

LIBER II

ПОРАКА НА МАЈСТОРОТ ТЕРИОН “Прави што ти е волја и тоа нека биде целиот Закон” “Нема закон над Прави што ти е волја” “Зборот на Законот е θέλημα” – Телема – значи Волја. Клучот на оваа е порака е овој збор – Волја. Првото очигледно значење на овој Закон е потврдено со антитезата: “Зборот на гревот…

Повеќе...

Liber CI

Отворено писмо до оние кои би сакале да му се придружат на Редот Во кое се наброени обврските и привилегиите. Овие прописи стапуваат во сила во било која област каде членството на Редот има повеќе од илјада души. BAPHOMET XI° Послание од БАФОМЕТ до Sir George Macnie Cowie, Многу Славниот и Многу Илуминираниот Понтиф и Епопт…

Повеќе...

LIBER LII: „Манифестот на О.Т.О.“

LIBER LII: „Манифестот на О.Т.О.“

за првпат е печатен околу 1912 e.v., а повторно во THE EQUINOX, Vol. III, No. 1, 1919 e.v. Репринтот е објавен во THE EQUINOX, Vol. III, No. 10, 1986 e.v. МАНИФЕСТОТ НА О.Т.О е прифатен и како А.’. А.’. публикација, но не е класиран. МАНИФЕСТ НА О.Т.О. МИР, ТОЛЕРАНЦИЈА, ВИСТИНА: ПОЗДРАВ НА СИТЕ ТОЧКИ ОД ТРИАГОЛНИКОТ:…

Повеќе...