Осоронофрис Камп

Телемитски прослави

O.T.O. Newsletter Vol. I N0 2, 1977 e.v.  AL II. 36: “ Постојат ритуали на елементите и прослави на сезоните.”  Ритуали на елементите – Коментарот на Терион: “Секој елемент – Оган, Земја, Воздух, Вода и Дух – поседува своја сопствена Природа, Волја и Магичка формула. Поради тоа секој елемент може да има свој соодветен ритуал.” Во…

Read more

Теологија на Телемата

Свети Телемитски Текстови Во книгата Светите Книги на Телема се повеќето вдахновени текстови на Кроули; тие се сметаат за канон на Телемитското Свето Писмо. Главната од нив е Liber Al vel Legis, Sub figura CCXX наречена Книга на Законот. Содржината на таа книга е криптична (пишана со тајно писмо) и Кроули подготви бројни коментари за појаснување.…

Read more

Нов Еон

Оној момент кога се идентфикувавме со Сонцето сфативме дека ние станавме извор на Светлината, дека ние и сега блескаме величенствено, ама исто така сфативме дека таа Сончева Светлина повеќе не ни блеска нам, дека повеќе не можеме да го видиме Сонцето, исто како што во нашата слаба Староеонска свест не можевме да се видиме себе си.

Read more